วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ วัดที่นี่มีบริเวณกว้างมาก บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมไป ทำบุญ กราบไหว้ บูชา กันมากเลยนะครับ ภายบริเวณวัดก็จะมีจุดให้บริการทางด้านข้อมูล เครื่องดื่มคลายร้อน ที่พักผ่อนจิตใจ แต่ช่วงนี้ (วัดที่ผมไปเที่ยวนะครับ) เค้ากำลังปรับปรุงในหลายๆ จุดอยู่ครับ เลยได้ภาพมาอย่างที่เห็นนี้แหละครับ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมผมหามาให้แล้วครับ หรือหาข้อมูลได้จากเว็บ phrathatchohae.com

————————————————————————-
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
 ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 8 กิโลเมตร  ในบริเวณวัด ประดิษฐานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิดสิบสองราศี คือ พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (ปีเสือ)  องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบ สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ศิลปะแบบเชียงแสน

จังหวัดแพร่ได้จัดงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ โดยยึดถือตามจันทรคติ ในระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ-ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ ของทุกปีโดยใช้ชื่องานว่า “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง”

ด้วยความสำคัญดังกล่าว จังหวัดแพร่นำองค์พระธาตุช่อแฮ ประดิษฐานบนหลังม้า เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัด และนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดแพร่ ดังนี้

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมืองลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”
————————————————————

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่