เว็บไซต์ gooloochiangmai.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับการรีวิว การแนะนำ การเผยแพร่ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยโปรโมทในด้านร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย รีสอร์ท เกสเฮาส์ โรงแรม สินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการต่างๆ เป็นต้น ที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

หากทางร้านมีความสนใจที่จะให้ทางเว็บไซต์เข้าไปรีวิว เพื่อเก็บข้อมูล เก็บภาพและนำมาโปรโมทลงบนเว็บไซต์ สามารถแจ้งการตอบรับกลับมาได้นะค่ะ ทางเราจะได้แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งค่ะ

รายละเอียดการรีวิวเพิ่มเติม
• กรณีการเลื่อนนัดหมายหรือการยกเลิกนัดหมาย
1. เมื่อมีการนัดหมายคิวรีวิวในตารางนัดหมายเรียบร้อยแล้ว หากทางผู้ประกอบมีการขอเลื่อนหรือการขอยกเลิกคิวนัดหมายดังกล่าวนั้น จะไม่สามารถขอแทรกคิวในเดือนนั้นได้
2. หากต้องการนัดหมายคิวใหม่หลังจากการเลื่อนหรือการยกเลิกคิวก่อนหน้านี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• กรณีการขอไฟล์ภาพ
1. ทางผู้ประกอบการสามารถขอไฟล์ภาพจากทางเว็บไซต์ได้ โดยไฟล์ภาพที่ได้รับจะเป็นไฟล์ที่มีโลโก้ของทางเว็บไซต์อยู่ในภาพ
2. หากทางผู้ประกอบการต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับที่ไม่มีโลโก้ของทางเว็บไซต์ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟล์ภาพต้นฉบับ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนนะค่ะ
www.gooloochiangmai.com