พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่ พอดีไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เลยแวะเอาบรรยากาศมาให้ชมกันซะหน่อย ส่วนอาหารเครื่องดื่มราคาธรรมดาทั่วไปแหละครับหากใครจะแวะไปสัมผัสบรรยากาศในร้านนี้น่ะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://gooloochiangmai.com/?p=884

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

พาราด็อกซ์ PARADOX @ O-xide pub Chiangmai เชียงใหม่

[google-map-sc]