งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน UNSEEN LANNA เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

งาน UNSEEN LANNA ครั้งที่ ๓ เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี หรือมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ของทุกวัน

ภายในงานพบกับ
1.ช้อป สินค้าโอทอปจากจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง
2.โอทอปชวนชิม
3.ชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.สินค้านาทีทอง
5.มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดังทุกวัน
6.ลงทะเบียนเข้าชมงาน ลุ้นรับรถกระบะ 4 ประตู ฟรี!!

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

งานแถลงข่าว UNSEEN LANNA ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี