การอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า ต้องดูที่มิเตอร์ไฟว่า 5 A หรือ 15 A  ถ้าเป็นตามหอพัก ห้องแถว มิเตอร์ไฟฟ้าจะแล้วแต่ทางเจ้าของที่นั้นๆ เขาจะใช้น่ะครับ

5 A จะไม่นับตัวสุด ถ้าเป็นรุ่นเก่า
15 A นับทั้งหมด ถ้ารุ่นใหม่

สังเกตุ ครอบสีดำจะคลุมหมดสำหรับตัวที่จะนับน่ะครับ

ข้างล่างข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
เอามาจากการไฟฟ้ามาให้อ่านจะได้เข้าใจ
การอ่านหน่วยมิเตอร์ 1 เฟส เพื่อมาคำนวณค่าไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าฯจะอ่านหน่วยจากมิเตอร์เฉพาะเลขจำนวนเต็ม เท่านั้นคืออ่านตัวเลขสีดำ 1.มิเตอร์ขนาด 5(15) แอมป์ มีตัวเลขสำหรับอ่าน 5 หลัก แบ่งเป็นเลขจำนวนเต็ม 4 หลัก(สีดำ) และเลขทศนิยม 1 หลัก (สีขาว) 2.มิเตอร์ขนาด 15(45) จะมีการอ่าน 2 แบบ 2.1 มีตัวเลขสำหรับอ่านหน่วยทั้งหมด 5 หลัก และเป็น เลขจำนวนเต็มทั้ง 5 หลัก (ตัวเลขสีดำทั้งหมด) 2.2 มีตัวเลขสำหรับอ่านหน่วยทั้งหมด 5 หลัก เป็นจำนวน เต็ม 4 หลัก(ตัวเลขสีดำ) และเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก (ตัวเลขสีขาว) 3.มิเตอร์ขนาด 30(100) ตัวเลขสำหรับอ่านหน่วยทั้งหมด 5 หลักและเป็นเลขจำนวนเต็มทั้ง 5 หลัก (ตัวเลขสีดำทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติมควรหาความรู้จากการไฟฟ้านะครับ

การอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า

การอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า