Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่ หลังจากปิดมานานกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งคนยังแน่นเหมือนเดิม ส่วนชั้นบนก็ยังเป็น Scratching เช่นเดิม ผมก็ยังสนุกเมามันส์เช่นเดิม ด้านล่างก็จะเป็นผับเต้นกันเล่นดนตรีสด ตลกบ้างไรบ้างส่วนชั้นบนก็จะเต้นมันส์อย่างเดียว ดูภาพรวมๆแล้วกันนะ นักเที่ยวจะรู้จักกันดี

ข้อมูลเดิมเพิ่งเติม : http://gooloochiangmai.com/?p=365

สถานที่ของ มันดาเล เชียงใหม่ จะอยู่ตรงคูเมืองด้านในตรงข้ามกับ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ (พาณิชน้ำคือ)

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

Mandalay bar & Scratching เชียงใหม่

[google-map-sc]