วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ภายในวัด มีศาลาพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ภายในก็จะมีจัดแสดงโบราณวัตถุมีค่าของหัวเมืองฝ่ายเหนือไว้มากมาย ทั้งพระพุทธรูป เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือและอื่นๆ อีกมากมาย และในส่วนอื่นๆ ในบริเวณวัดยังมี พระธาตุบารมี 30 ทัศ ฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกัน ด้านหน้าวัดก็จะมีพระนอนองค์ใหญ่เห็นได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมศิลปะ กราบไหว้บูชากันนะครับ ใครที่ชมเที่ยวชมความงามของวัดต่างๆ ลองแวะมาชมวัดนี้ดูนะครับ

ปล.ว่าจะถ่ายภาพของโบราณมาให้ชมละนะ แต่เค้าห้ามถ่ายภาพเลยอดที่จะเอามาอวดกันเลย

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากสื่ออื่นๆอีกทีนะครับ

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่