วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่
ปู่เปี้ย เป็นชื่อที่เรียกตามคนท้องถิ่น ไม่ทราบชื่อเดิมเพราะไม่ปรากฎในเอกสารทางประวัติศาสตร์ วัดนี้มีเจดีย์ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นส่วนเดียวที่ปรากฎให้เห็นก่อนการขุดแต่งทางโบราณคดี ส่วนอื่นๆ ถูกปกคลุมด้วยวัชพืชและต้นลำไยบนเนินดินหนา 1.50-1.80 เมตร

กรมศิลปากรเริ่มขุดแต่งวัดนี้ในปี พ.ศ. 2528 พบวิหารอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ซึ่งมีหลักฐานการสร้างทับซ้อนกันสองสมัย มีอุโบสกอยู่ทางด้านทิศเหนือของวิหาร กำหนดเขตโดยเสมาหินทรายสีแดงในทิศต่างๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุโบสกเป็นซากอาการแปดเหลี่ยม มีแท่นบูชาอยู่ใกล้กัน เจดีย์ที่ปรากฎมีฐานสูง เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ด้าน ที่ซุ้มพระมีปูนปั้นลายก้านขดและลายพันธ์พฤกษาสวยงามมาก เหนือขึ้นไปเป็นองค์ระฆังขนาดเล็ก โบราณสถานเหล่านี้บูรณะแล้วในปี พ.ศ.2529 เชื่อว่าน่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆ ของศาสนสถานอีก เช่น กำแพงแก้ว เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถขุดค้นเพิ่มเติมได้ เนื่องจากปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

พิจารณาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22

พิกัด : 18.749863,98.997501

ทางไปวัด … จากถนนมหิดล (ซุปเปอร์) ก่อนถึงสะพานแม่น้ำปิง ภาค 5 เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนเกาะกลาง ตรงมาตามทางเรื่อยๆ ให้เลี้ยวซ้ายหักศอกตรงวัดเจดีย์เหลี่ยม และก็มาตามทางอีกประมาณ 200-300 เมตร วัดจะอยู่ซ้ายมือครับ เชิญนักท่องเที่ยวเชียงใหม่และต่างจังหวัดที่ยังไม่ได้แวะชม ลองไปสัมผัสดูนะคร๊ษบ แถวนั้นมีหลาวัดด้วย

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

วัดปู่เปี้ย เวียงกุมกาม เชียงใหม่

[google-map-sc]