ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2
หลังจากรับประทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมเสร็จแล้ว เราก็ออกเดินทางสู่จังหวัดเจียซิง ซึ่งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงติดกับหางโจว จังหวัดนี้จะอยู่ระหว่างหางโจวกับเซี่ยงไฮ้เลยครับ เราได้แวะเยี่ยมชมเมืองโบราณเจียซิง บ้านหรือร้านค้าแต่ละหลังยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้อยู่ มีนักท่องเที่ยวมาเดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อทั้งอาหารสินค้าเยอะอยู่นะ ภายในริเวณก็จะมีหลายซอยบางซอยก็จะมีแต่อาหาร บางซอยมีไม้ดอกไม้ประดับ สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ น่ารักๆ ของฝากต่างๆ ประมาณนั้น อาหารก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นบาง ทันสมัยบ้าง คละกันไป ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินชมบรรยากาศสถาปัตยกรรมโบราณซะมากกว่านะ

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

หลังจากที่ชมเมืองโบราณเจียซิงเสร็จ เราก็ออกเดินทางมารับประทานอาหารกลางวันกันต่อ อาหารที่นี่ก็เช่นเดิมรสชาติสไตล์ชาวจีนมีความหลากหลายอีกเช่นกัน และระหว่างเดินทางก็ได้ชมวิวบ้านเมืองของเค้าไปด้วย ดูการจราจรของเค้าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะ

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็เดินทางสู่เมืองอู๋ซี ใช้ระยะเวลาในการเดินทางพอประมาณและก็รับประทานอาหารค่ำกันที่เมืองนี้เลย อาหารที่นี่ก็ดังภาพด้านล่างเลยครับ สไตล์ชาวจีน รสชาติมื้อนี้อร่อยถูกปากผมเลยครับ โดยเฉพาะไข่เจียว 555 บรรยากาศภายในร้านอาหารนี้สวยดี เป็นระเบียบเรียบร้อยครับ อิ่มกันทั่วหน้าเลยสำหรับมื้อนี้

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จเราก็เดินทางสู่ที่พัก Wisdom Hotel ที่นี่มีห้องหลายห้องเลยนะ ภายในห้องพักออกแบบสวยงามเลยทีเดียว อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ มีทั้ง เครื่องทำความร้อนความอบอุ่น ทีวิ โต๊ะทำงาน อินเตอร์เน็ต (สายแลน) โทรศัพท์ภายใน มีอุปกรณ์ฉุกเฉินด้วย ผนังกั้นห้องน้ำกับห้องนอนจะเป็นแบบซีทู (กระจกมองทะลุกันได้) ห้องน้ำสะอาด น้ำแรงดีครับ มีสบู่ แชมพู ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า หมวกอาบน้ำ ครบเลยครับ ส่วนตัวแล้วผมชอบมากครับโรงแรมนี้ พวกเราชาวคณะก็พักกันที่นี่เลยสำหรับคืนที่สองของการมาเที่ยวประเทศจีน..

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

ทริปเที่ยวประเทศจีนกับเงือกทองทัวร์ Part 2

บริษัทสยาม เงือกทอง ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
ที่ตั้ง : 333/217 หมู่บ้าน ดิ เออบาน่า 2 (ติด สนง. ขนส่ง หางดง ) หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม : 053 – 283441-2 แฟ็ก 053 – 283229 มือถือ 083 – 1755888 , 086-4906129
Facebook : เงือกทองทัวร์ เชียงใหม่