ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่ บรรยากาศสวยดีนะ มีที่ให่นั่งหลายมุมเลือกกันเอาเลยเอง มีเล่นดนตรีสด เปิดเพลงเบาๆ เมนูอาหารเยอะเช่นเดิม อาหารอร่อยราคาธรรมดาปานกลางครับ  โดยรวมโอเคเลยครับ ไว้ถ้าร้านเสร็จสมบูรณ์จะไปเก็บภาพมาเพิ่มเติมนะ  (ตอนนี้ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่)

ร้านี้ย้ายมาอยู่แถวหลัง BigC ดอนจั่น ถ้าใช้ถนนไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง จากหน้า BigC ดอนจั่น ให้เลี้ยวซ้าย (ไม่ต่องขึ้นสะพาน) ตรงมาเรื่อยร้านจะอยู่ซ้านมือเลย

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

ร้าน ราตรีสโมสร เชียงใหม่

[google-map-sc]