ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai สถานที่นี้ผมได้มีโอกาสไปในงานแต่งงานเพื่อนของเพื่อนอีกทีน่ะครับ เป็นสถานที่สวยมากครับ เค้าจัดงานได้สมกับบรรยากาศจริงๆครับ จากการที่สอบถามพนักงานที่นี่เค้ารับจัดงานเลี้ยง งานแต่งงานอะไรประมาณนั้นมั่ง แต่ที่แน่ๆงานแต่งงานเค้าจัดให้เต็มครับ ที่นี่เค้าก็จะมีของเก่าของโบราณเยอะมากเลย รวมทั้งหุ่นจำลองการแต่งกายและอาหารการกินด้วย ลองแวะไปชมกันได้เลย

ข้อมูลบางส่วนจาก : http://www.maonfai.com/

พิพิธภัณฑ์บ้านม่อนฝ้าย แสดงเรื่องการแต่งกาย  ของคนล้านนา  ทุกกลุ่มชาติพันธ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการใช้งานจริง  มีเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกายโบราณหลายร้อยชิ้น  มีการสอนบรรยายจัดงานให้เกิดภาพประทับใจก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี มีนักเรียนนักศึกษาชาวบ้าน พระภิกษุ   ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นประจำ

พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำห้องพระแสดงเรื่องพระพุทธศาสนาในล้านนาและห้องในเวียง แสดงเรื่องวิถีคนในเวียง เรื่องงานสถาปัตยกรรมที่อยู่ อาศัย  งานแสดงเรื่องเครื่ิงแต่งกาย  งานภูมิปัญญาและวิถีชีวิต

กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีการถ่ายทอดที่ได้ผลมากที่สุดคือการให้ร่วมทำกิจกรรมจริง  นอกเหนือจากการบอกกล่าว    บรรยายวิธีใช้ให้ดูเป็นตัวอย่าง  ใช้สถาณการณ์  จากงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ประเพณีทุกเรื่อง  สอนการแต่งกาย

ติดต่อสอบถาม : บ้านม่อนฝ้าย   ๖ หมู่ ๓ ซอย ๗ข ถนนป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๓๐ โทร. ๐๕๓-๑๑๐๑๔๕ , ๐๘๙-๘๕๑๘๐๑๐ หนิง

(จากถนนซูปเปอร์เลี้ยวเข้าข้างโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่)

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

ม่อนฝ้ายเชียงใหม่ MaonFai Chiangmai

[google-map-sc]