ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุเจ้านี้มีมานานแล้ว อร่อยด้วยนะ ลูกค้าเยอะนะ ต้องรอคิวเลยทีเดียว มีขนมเบื้องญวนด้วย

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ

ข้าวเกรียบปากหม้อ ลุงขจรวัดเกตุ