ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village หรือร้านกาแฟฝางนั้นแหละ บรรยากาศร้านนี้ก็ออกจะเป็นธรรมชาติ มีน้ำไหลรอบๆ ภายในร้าน มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นดี มีหลายมุมให้เลือกนั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย ลองแวะไปสัมผัสบรรยากาศร้านเค้าดูล่ะนะครับ ส่วนตัวแล้วชอบกับบรรยากาศภายในร้านนะสวยๆหลายมุมเลยครับ

ทางไปร้าน…จากแยก รพ.เทพปัญญา ไปทางแม่โจ้ ไม่ไกลนะครับ ร้านจะอยู่ขวามือ (ต้องกลับรถนะ)

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

 

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village

ร้าน เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ The Balcony Chiangmai Village