ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของ จ.ลำปาง บริเวณโดยรอบกว้างมาก มีจุดชมวิวหลายจุดเลยทีเดียว มีทั้งสวนเดินเล่น ศาลาชมวิว หอคอยชมวิวที่มองได้รอบด้าน ที่นี่สามารถจะมากางเต้นบริเวณที่เค้ากำหนดให้ไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ ห้องน้ำก็มีแบ่งเป็นจุดๆ ถ้าจะมาชมวิวมาตอนไหนก็ได้ แต่ถ้าจะมาชมทุ่งบัวตองต้องหาจังหวะที่ดอกบัวตองกำลังเบ่งบานนะครับ ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมากันเยอะเลยทีเดียวครับ บอกได้คำเดียวว่าสวย

สถานที่แห่งนี้อยู่ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

ปล.หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ นะครับ

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง

ทุ่งบัวตอง แม่เมาะ ลำปาง