ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่ ร้านนี้โปร่งโล่งสบายดีนะ ดูสะอาดดีครับ บรรยากาศโดยรวมโอเคนะครับ มีให้เลือกนั่งหลายมุม มี WiFi นะ

ร้านนี้อยู่ถนนรัตนโกสิทร์ ร้านจะอยู่ใกล้ๆ กับร้านข้าวต้มทิพรส เลยครับ

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่

ร้าน ข้าวต้ม อยุธยา เชียงใหม่