ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่ ร้านนี้อร่อยดีครับ ลูกค้าเค้าเยอะด้วยนะ ต้องลองแวะไปชิมกันดู ราคาธรรมดาทั่วไปครับ

ร้านนี้จะอยู่สันติธรรม หลังโรงเรียนโสตฯ ข้างๆ ร้านกอไผ่เลยครับ

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่

ร้าน ข้าวมันไก่ ป.7 สันติธรรม(1) เชียงใหม่