วัดอินทขีลสะดือเมือง เชียงใหม่ วัดนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปทำบุญ กราบไหว้บูชาทั้งชาวไทยและต่างชาติ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้างนี้

วัดนี้จะอยูุ่ข้าง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บนถนนอินทวโรรส

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://intakin.org/

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง