วัด ดวงดี เชียงใหม่ เป็นวัดเล็กๆ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปทำบุญ เดินเที่ยวชม เยอะเหมือนกัน อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลย ข้อมูลทางวัดผมไม่มีหรอกนะครับ แต่ผมก็หาที่ค้นหาข้อมูลมาให้แล้ว ตามลิงค์ด้านล่างนี้

วัดนี้จะอยู่ที่ เลขที่ 228 ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ใกล้กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เลยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.watduangdee.com

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่

วัด ดวงดี เชียงใหม่