โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า) ร้านนี้ลูกค้าเค้าเยอะนะ เป็นร้านเล็กๆ มีทั้งเกาเหลาเลือดหมูเพิ่มพลัง ข้าวเปล่า ข้าวต้มทรงเครื่อง ก๋วยจั๊บน้ำใส อร่อยครับ ราคาธรรมดาทั่วไปด้วย

ร้านนี้เค้าเปิดตั้งแต่ 5 โมงเย็น ถึง 10 โมงเช้าเลย

ร้านี้อยู่บนถนนพระปกเกล้า ถ้ามาจากกลางเมืองมาทางจะออกเส้นคูเมืองมาทางประตูเชียงใหม่ ก่อนสุดเส้นทางถนนพระปกเกล้า ร้านอยู่ซ้ายมือครับ

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)

โจ๊ก ประตูเชียงใหม่ (เจ้าเก่า)