สะพานเหล็ก เชียงใหม่ ผมเองก็สับสนกับ สะพานนวรัฐ หาข้อมูลมาอ่านแล้ว งง เลยไม่ลงรายละเอียดในเว็บจะดีกว่า ยังไงก็ไปหาข้อมูลกันเองเด้อ.. แต่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเดินชมบรรยากาศตอนกลางคืนกัน

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่

สะพานเหล็ก เชียงใหม่