เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเที่ยวพักผ่อน ใครจะนั่งเล่น เชิญเลย และยังมีบ้านพักรับรองสำหรับใครที่ต้องการบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยนะ ลองไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลย ผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนิดหน่อยอะนะ ..ขี้คล้านเดินมันกว้าง 555

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.maengad-rid1.com

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่