ร้าน นิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่ เพิ่มเติมรูปภาพและตัวอย่างคลิป คำอธิบายเข้าไปดูตามลิงค์ข้างล่างแล้วกันนะ

ร้านนี้อยู่บนถนน หายยา เส้นที่เค้าเรียกกันว่า เส้นโรงขยะ แถวนิยมพานิช ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://gooloochiangmai.com/?p=775

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่

ร้านนิยม มาร์ท & เมย์ เชียงใหม่