ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่ หนองหอย ร้านนี้มีมานานแล้วล่ะ อาหารที่นี่อร่อยครับ มีเมนูเยอะด้วย ลูกค้าส่วนใหญที่นี่ก็จะเป็นวัยทำงาน ป๋าๆ อะนะ บรรยากาศจะออกแนวผู้ใหญ่เลยล่ะ วัยรุ่นคงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ก็เห็นมีวัยรุ่นด้วยนะ ร้องเพลงราคาราโอเกะแบบเวียนโต๊ะครับถึงคิวโต๊ะถ้าจะร้องก็มาขึ้นเวที ถ้าไม่ร้องก็บอกผ่านไปเลย ราคาอาหารที่นี่ธรรมดานะ บรรยากาศโดยรวมเข้าท่าครับ บ้านๆดี

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่ หนองหอย อยู่ใกล้กับ ภาค 5 ฝั่งเดียวกันเลย มาจาก ภาค 5 นิดเดียวก็เจอเลย

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่

ร้าน ลุงรัตน์ ไก่เมืองอบฟาง เชียงใหม่