ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์) ตลาดนี้ผมไปเป็นประจำเลยครับ มีอาหารให้เลือกเยอะดีครับ ก็จะหลายโซนครับโซนขายอาหารสด อาหารแห้ง ผัดสด ผลไม้ ของทอด กับข้าว ขนม อาหารพื้นเมือง โซนขายเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ โซนอาหารตามสั่ง ผมไม่ต้องบรรยายมากนะครับรู้ๆกันอยู่ว่ามันคือตลาด..

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)

ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)