อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่ สถานที่แห่งนี้คนเชียงใหม่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ เป็นผู้ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพและยกย่องเป็นอย่างมากอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ ก่อนเดินทางสู่ยอดดอยสุเทพจึงควรแวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขอพร ขอโชค ต่างๆ นาๆ ครับ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปกราบไหว้ทุกวันเลย

ข้อมูลเพิ่มเติมหาเอาเองครับ 555

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

ฝั่งตรงข้าม อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่