น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง ที่นี่สายน้ำที่ไหลลงมาตามหน้าผาเป็นชั้นๆ นับว่าเป็นนน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ที่นี่นักท่องเที่ยวเอาเครื่องดื่มเข้าไปไม่ได้นะครับ ขอความร่วมมือเลย (ผมเห็นมีคนเอาขึ้นมานั่งดื่มด้วยสงสัยแอบๆ มั่งนะ) ที่นี่เก็บค่าผ่านทางด้วยนะ ส่วนตัวผมแล้วชอบน้ำตกที่นี่เพราะมันสวยบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เงียบสงบดีนะ ข้อมูลหาเพิ่มเติมจากศูนย์การท่องเที่ยวเลยนะครับ ส่วนใครจะขึ้นกี่ชั้นตามสบายนะ ส่วนผมชั้นเดียวพอละ 555

น้ำตกนี้จะอยู่ระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพ ด้านขวามือ

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง

น้ำตกมณฑาธาร เชียงใหม่ หรือน้ำตกสันป่ายาง