ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย ผมไปเดินตลากนัดที่เชียงใหม่ 89 พลาซ่า มีของกินเยอะครับ อาจจะเยอะกว่าตลาดนัดที่อื่นด้วยซ้ำนะครับ อาหารพื้นบ้านของเรานี่แหละครับ โดยรวมดูสะอาดดีทั้งตลาดเลยครับ ของใช้สอยทั่วไปจะอยู่ด้านหน้า ส่วนของอาหารการกินจะอยู่ด้านในครับ มันก็จะมีคล้ายๆกับตลาดนัด อื่นๆนะ แต่ผมว่าที่นี้จะเยอะ ถ้าไม่เอาไปเปรียบเทียบกับตลาดสดนะครับ มีทั้งของสด ของแห้ง ขนม เยอะไปเดินดูได้ คนไปเดินกันเยอะครับ มีของเก่าของโบราณของสะสมอยู่เจ้าเดียวครับ

ตลาดนัด 89 จะอยู่ตรงโรงพักแม่ปิง หรือ สภ.แม่ปิง น่ะครับ แถวนั้นก็จะโลตัสเล็ก มันจะมีร้านขายต่างๆ นาๆ เยอะน่ะครับ จะมีทุกวันจันทร์กับพุธนะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://gooloochiangmai.com/?p=754

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเตอะนาย