ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) ตลาดนี้ก็คงคล้ายๆกับตลาดสดทั่วๆไปแหละนะ พอดีผมผ่านแถวนั้นก็เลยแวะซื้อหาไรทานซะหน่อย ตลาดนี้ก็จะอยู่ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ก็จะมีขายทั้งผลไม้ เบเกอร์รี่ ผักสด เนื้อสด อาหารแห้ง แกง .. ก็มันตลาดอะนะไม่อธิบายละ ใครที่ไปขึ้นไปเที่ยวปางช้างแม่วางแวะซื้อของที่ตลาดนี้ไปทานกันได้นะครับ

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่