ป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ผมเห็นมาหลายคันแล้วสำหรับรถยนต์ออกใหม่ทั้งหลาย วันนี้ก็เลยค้นหาข้อมูลมาให้อ่านกันแบบกระจ่างกันซะเลย

 

ป้านทะเบียนแตกลายงา

ป้ายทะเบียนรถแตกลายงา (ตัวอย่างป้าย)

ข้อมูลข่างล่างนี้จาก hxxp://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9550000046164
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 เมษายน 2555 16:42 น.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถใหม่ขาดและป้ายทะเบียนหมวดฎก-ฎว เกิดปัญหาแตกลายงาว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งแก้ไขแล้ว โดยยืนยันว่าภายในเดือนเม.ย.นี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นเกิดจากการประมูลแข่งขันจัดหาป้ายที่มีการตัดราคากันมากเกินไป ทำให้คุณภาพของป้ายที่ผลิตในล็อตดังกล่าวต่ำมีปัญหาแตกลายงา และอายุการใช้งานน้อยลง ซึ่งขบ.จะต้องจัดทำทีโออาร์การประมูลใหม่โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาปรับปรุง เช่น ขยายเวลารับประกันอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนจากปัจจุบัน 1 ปีเป็น 5 ปี โดยหากมีการชำรุดก่อนกำหนดจะต้องถูกปรับ เป็นต้น
       
       นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า หมวด ฎก-ฎว มีทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านป้าย โดยออกมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ไม่ได้มีปัญหาทั้งหมด โดยป้ายที่มีปัญหาอยู่ในล็อตที่มีการประมูลตัดราคากันมากกว่าปกติโดยตัดราคาต้นทุนเหลือเพียง 28 บาทต่อป้ายเท่านั้น จากปกติที่แผ่นป้ายทะเบียนจะมีต้นทุนประมาณ 50-70 กว่าบาทต่อป้ายขึ้นกับการแข่งขันในแต่ละล๊อต โดยขณะนี้มีเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนมีปัญหาแตกลายงา มาแจ้งกรมขนส่งฯ เพื่อขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ประมาณ 12,000-13,000 ราย
       
       “ทีโออาร์ประมูลจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนนั้นไม่ได้ปรับปรุงมา 20 ปีแล้ว ส่วนล็อตที่มีปัญหาแตกลายงาการประมูลมีการตัดราคากันมาก ซึ่งทีโออาร์ใหม่จะมีบทปรับ บทลงโทษเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก และจะขยายเวลารับประกันจาก 1 ปีซึ่งเปลี่ยนป้ายเป็น 5 ปี ซึ่งขณะนี้รับประกัน 1 ปี หากพ้นกำหนดแล้วเกิดชำรุดจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนป้ายใหม่ 100 บาท”
       
       ส่วนกรณีรถป้ายแดงขอเปลี่ยนเป็นป้ายขาวยังไม่ได้ในขณะนี้เนื่องจากผลิตไม่ทันนั้น ขณะนี้มียอดขอเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวแต่ยังไม่ได้รับป้ายประมาณ 50,000 คัน ซึ่งกรมฯได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอผ่อนผันกรณีใช้รถป้ายแดงในเวลากลางคืน โดยประชาชนที่ขับขี่รถป้ายแดงนั้น ที่ทำการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อย จะต้องโชว์ใบเสร็จที่ออกจากกรมเพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าตำรวจรับทราบด้วย
——————————————————–

คมนาคม สั่งปรับทีโออาร์ แก้ปัญหาทะเบียนรถแตก 
ข้อมูลข้างล่างนี้จาก hxxp://www.thairath.co.th/content/eco/252484

“ชัชชาติ” สั่งปรับทีโออาร์แก้ปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงา กว่า 2 หมื่นแผ่น กระทบรถป้ายแดงกว่า 5 หมื่นคัน ยังจดทะเบียนเป็นป้ายขาวไม่ได้

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก ไปแก้ไขกรณี ป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ที่ขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับป้ายขาวและป้ายทะเบียนแตกลายงาจำนวนมากกว่า 10,000-20,000 ป้ายทะเบียน ดังนั้น จึงให้กรมการขนส่งทางบกไปปรับแก้ไขร่างทีโออาร์ ที่จะจัดประกวดราคาหมวดใหม่ ให้รอบคอบและครอบคลุมถึง ระยะเวลาการประกันป้ายมากขึ้น จากเดิมมีระยะเวลาประกันป้าย 1 ปี ให้เพิ่มเป็น 5 ปี ซึ่งการปรับแก้ไขทีโออาร์ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ซื้อรถใหม่และยังครอบครองป้ายแดงอยู่ ทำให้ไม่สามารถมาจดป้ายทะเบียนขาวได้ประมาณ 50,000 ป้ายทะเบียน คาดว่าภายในเดือน เม.ย.55นี้ กรมการขนส่งทางบก จะแก้ไขปัญหาป้ายทะเบียนขาดได้สำหรับสาเหตุที่ประชาชนไม่สามารถมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ เนื่องจากเมื่อมีปัญหาป้ายแตกลายงา กรมการขนส่งทางบกจึงชะลอการผลิตป้าย ดังนั้นจึงทำให้บริษัทผลิตป้ายไม่สามารถผลิตป้ายต่อได้ ต้องรอให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติป้ายทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน“ขนส่งทางบก ได้มีการประสานงานกับสำนักตำรวจแห่งชาติ ว่าจะมีรถใหม่ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนเป็นป้ายขาวได้วิ่งตามท้องถนนอยู่ ประมาณ 5 หมื่นคัน ซึ่งจะมีทั้งรถเก๋ง รถตู้และรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม หมวดทะเบียนรถที่มีปัญหาแตกลายงาขณะนี้มีทั้งสิ้น 1,500,000ป้าย โดยจะเป็นป้ายทะเบียนหมวด ฎก-ฎว”
——————————————————————————–

ข้อมูลข้างล่างนี้จาก hxxp://ayutthaya.dlt.go.th/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=3&topic=34&Itemid=33

1.กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดเจ้าของรถสามารถขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ได้โดยยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอดังนี้
      1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
      กรณีเจ้าของรถไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ยื่นคำขอต่องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถมาแสดงด้วย
      ค่าธรรมเนียมในการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุดมีดังนี้
      1.ค่าคำขอ 5.00 บาท
      2.ค่าแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นละ 100.00 บาท
2.กรณีผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดเกิดจากความบกพร่องของเจ้าของรถ
———————————————————————–


ถึงว่าทำไมรถที่ติดป้ายแดงบางคันติดไปนานเกือยปีทีเลย
ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ค้นหาได้ตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเลยหรือจะสอบถามโดนตรงกับ กรมข่นส่ง เลยก็ได้ครับ กระจ่างแล้วนะครับทุกท่าน