รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่ เจ้ารถคันนี้ติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกไว้ครบเลยล่ะครับ เชียงใหม่ตอนนี้มีแค่ สองคัน ผมไปเจอมาคันหนึ่งจอดให้บริการอยู่ตรงเชียงใหม่ 89 พลาซ่า จอดให้บริการตรงนี้ตั้งแต่ 10.30 – 15.00 น. เปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ใครอยู่แถวนั้นก็ไม่ต้องไปไกลถึงไปรษณีย์นะครับ

รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่

รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่

รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่

รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่

รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่

รถไปรษณีย์บริการนอกสถานที่