อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ ที่มีความงดงาม ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒธรรม ของมนุษยชาติ ในทางธรณีวิทยาที่ยังทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ "ออบหลวง" เป็นภาษาพื้นเมืองเหนือที่แปลว่า ช่องแคบที่มีขนาดใหญ่ ที่สายน้ำได้กัดเซาะสลักเสลา จนเกิดเป็นรูปร่างและรวดลายสวยงาม แปลกตาน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสำรวจและค้นหา เพื่อศึกษาธรรมชาติ