ร้าน เจริญสวนแอก เชียงใหม่
ร้าน เจริญสวนแอก เชียงใหม่ เป็นร้านอาหารพื้นเมือง เมนูอาหารมีเยอะมากๆ บรรยากาศพื้นบ้าน กลางคืนเค้าเล่นดนตรีสดด้วย